Pliki do druku

Warunki dla materiałów do druku przesyłanych przez Zamawiających

 

§ 1

  1. Nadsyłane przez Zamawiających materiały do druku (usług poligraficznych) winny spełniać następujące wymagania minimalne:

1)     wymagany format pliku z materiałem: CDR (plik Corel Draw do v.13) z czcionkami zamienionymi w krzywe,

2)     Warunkowo, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, mogą być przyjęte do druku materiały w formatach:

  • PDF (plik Adobe Acrobat)
  • obraz JPG
  • TIFF

3)     Minimalna rozdzielczość projektów 300 dpi,

4)     paleta kolorów CMYK.

  1. Materiały nadsyłane w innych formatach niż CDR powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami programu Corel Draw, w którym Sprzedawca przygotowuje materiał do druku.
  2. Materiały przesyłane do druku wygenerowane z innych programów graficznych, niż Corel Draw, mogą być obarczone wadą zmiany barwy kolorystycznej, dlatego będą przyjmowane do druku wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego. Sprzedawca nie ponosi w tym wypadku odpowiedzialności za kolorystykę Produktu finalnego w przypadku druku z innej barwy kolorystycznej.
  3. Materiał nadesłany do druku nie może naruszać:

1)      praw i wolności osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych, w szczególności praw do zarejestrowanych znaków towarowych należących do osób trzecich,

2)     obowiązujących norm prawnych i społecznych.

 

§ 2

Sprzedawca uprawniony jest w każdym czasie do zmiany warunków objętych tym załącznikiem wynikającej z wymogów procesu technologicznego usług poligraficznych. Zmiana tych warunków nie stanowi zmiany Regulaminu.